"Grundejerforeningen Ringgården" er grundejerforening for samtlige parceller, der er udstykket fra den tidligere matr. nr. 4a Horneby By, Hornbæk.
Alle ejere af parceller i området har i henhold til de tinglyste servitutter medlemspligt i foreningen

Grundejerforeningen Ringgården

Vis kort med søgemulighed >

Foreningens dækningsområde er vist på kortet herover, og du kan læse mere om Grundejerforeningen Ringgården i afsnittet Kort fortalt.
Her på hjemmesiden kan du også downloade foreningens vedtægter, samt referater fra generalforsamlinger m.v., og er du registreret medlem, har du desuden adgang til de særlige medlemssider.